AKTUALNOŚCI

Temu nabożeństwu towarzyszyły rozważania napisane w 1976 roku przez kardynała Karola Wojtyłę rekolekcje watykańskie.