AKTUALNOŚCI

Lidzbarskie Duchowe Inhalacje

 

W dn. 23 maja odbyły się kolejne Lidzbarskie Duchowe Inhalacje. 

Rozpoczęło się ono o g. 19.oo a zakończyło błogosławieństwem Ks. Proboszcza Romana Chudzika. Następnie przeżyliśmy Eucharystię pod przewodnictwem ks. Adrian Bienasza.

Tym razem zagraliśmy na uwielbieniu "swoim" składem. Wśród muzyków i śpiewających przedstawiciele wspólnot. Dziękuję Wam za to!

Nie byłoby tego wieczoru, gdyby nie zaangażowanie wspaniałych ludzi, którzy zapraszali innych a ci innych. 

Szczególne podziękowania dla Dyrektor LDK p. Jolanty Adamczyk za pomoc w użyczeniu sprzętu nagłośnieniowego.