AKTUALNOŚCI

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej

śp. Biskupa Polowego,

Generała Broni Tadeusza Płoskiego

(fotorelacja)