AKTUALNOŚCI

             Niech te Święta Wielkiej Nocy

przyniosą dużo Radości

i Pokoju,

a Zmartwychwstały Chrystus

napełni Was

Nadzieją i Miłością 

na kolejne dni Wszego życia

osobistego, rodzinnego

i społecznego

budząc w każdym pragnienie

budowania Cywilizacji Miłości, 

do której wzywał nas największy 

z Polaków święty Jan Paweł II.

 

Życzą Duszpasterze!