AKTUALNOŚCI

Razem z NMP Gietrzwałdzką - Pani Ziemi Warmińskiej,
módlmy się o zdrowie duchowe, moralne, fizyczne w naszych rodzinach
Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, Pani Gietrzwałdzkiej, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.