AKTUALNOŚCI

W niedzielę 29 września, nasza parafia obchodziła odpust ku czci św. Michała Archanioła, patrona naszego miasta i drugiego patrona naszej świątyni. Z tej okazji na Mszy św. o godz. 18.00 spotkali się księża kanonicy należący do Lidzbarskiej Kapituły Kolegiackiej. Wspólnej modlitwie przewodniczył ks. infułat Adolf Setlak, prepozyt Kapituły. Homilię wygłosił ks. kan. Piotr Sroga, proboszcz parafii Dorotowo i dyrektor Warmińskiej Edycji "Gościa Niedzielnego". Wygłosił on także po Mszy św. konferencję nt. mediów. Oprawę muzyczną Najświętszej Ofiary zapewniła schola liturgiczna.