AKTUALNOŚCI

 

W dniu 22 marca 2014 r., tak, jak co miesiąc została odprawiona Msza św. w intencji próśb i podziękowań zanoszonych za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II, z uczestnictwem naszych Rycerzy. Jednak tym razem miała ona wyjątkowy charakter. Bracia podczas Eucharystii ofiarowali swoje deklaracje duchowej adopcji dziecka poczętego. Z kolei po Komunii św. w poczet Rycerzy został włączony Mirosław Moroz, nasz szafarz nadzwyczajny Komunii św.. Po zakończeniu Najświętszej Ofiary wierni jak zwykle oddali cześć relikwiom błogosławionego.