AKTUALNOŚCI

W dniu 19 listopada b.r. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym p.w. Trójcy Świętej uroczyście wspominała dzień zawiązania wspólnoty, 20 listopada 1993 roku. Świętowanie rozpoczęło się Eucharystią, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Proboszcz, koncelebrowali zaś ks. Andrzej Preuss - pierwszy opiekun wspólnoty, obecnie proboszcz parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Szczytnie, pochodzący z naszej parafii o. Edward Mackiewicz SDB oraz obecny opiekun wspólnoty ks. Paweł Rzosinski. W Najświętszej Ofierze licznie wzięli udział byli i obecni członkowie wspólnoty. Po Liturgii członkowie wspólnoty rozdawali pamiątkowe obrazki z ikoną Trójcy Świętej.

Po Mszy św. odbyła się agapa w Domu Pielgrzyma. Stała się ona okazja do wielu wspomnień i dyskusji.


W Narodowe Święto Niepodległości, w dniu 11 listopada br. w naszym kościele została odprawiona Msza św. za Ojczyznę. Modlitwie przewodniczył ks. proboszcz Roman Chudzik, w koncelebrze z ks. dziekanem ppłk Jerzym Rożentalskim – proboszczem parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i kapelanem lidzbarskiego garnizonu, ks. ppor. Bogdanem Sytczykiem – proboszczem parafii greckokatolickiej oraz ks. kan. Władysławem Boksą – ojcem duchownym naszego dekanatu. W Najświętszej Ofierze uczestniczyli ponadto ks. prał. Marian Piotrowski – proboszcz parafii p.w. św. Andrzeja Boboli, Rycerze Jana Pawła II, kompania honorowa wystawiona przez 9. Pułk Rozpoznawczy, przedstawiciele władz lokalnych, służb mundurowych, kombatanci, liczne poczty sztandarowe oraz licznie zebrani mieszkańcy i goście.

Czytanie z Księgi Mądrości odczytał oficer z lidzbarskiego pułku. Ewangelię proklamował ks. dziekan Jerzy Rożentalski. Homilię wygłosił ks. wikariusz Paweł Rzosiński. Wezwania Modlitwy wiernych odczytali przedstawiciele Rycerzy Jana Pawła II, harcerzy i Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy.

Na koniec wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn „Boże, coś Polskę”. Dalsze uroczystości odbyły się na lidzbarskim deptaku.

 

 

 

Ponieważ zbliża się dzień 31 października, ostrzegamy przed obchodami Halloween. Jest to święto przeciwne chrześcijaństwu, stanowi przejaw okultyzmu, promuje strach i śmierci. Jest to największe święto satanistów.

 

 

W liturgiczną uroczystość Wszystkich Świętych, zgromadziliśmy się jak co roku na Mszy św. sprawowanej na cmentarzu komunalnym przy ul. Kopernika. Najświętszej Ofierze w intencji wszystkich zmarłych spoczywających na terenie naszej parafii przewodniczył i homilię wygłosił ks. proboszcz Roman Chudzik. Po wieczornej Mszy św. nasi duszpasterze nawiedzili groby kapłanów spoczywających na tymże cmentarzu.

W liturgiczne Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych na "starym" cmentarzu zostało odprawione nabożeństwo Drogi Krzyżowej w intencji zmarłych, któremu przewodniczył ks. wikariusz Bogdan Okraska. Mimo niesprzyjającej, deszczowej pogody, tradycyjnie uczestniczyło w nim wielu wiernych. Zgodnie ze zwyczajem, liturgia zakończyła się przy Grobie Pańskim odśpiewaniem pieśni "Zwycięzca śmierci".

 

 

            Zbliża się okres grzewczy, a wraz z nim coroczne zagrożenie związane z zatruciami tlenkiem węgla potocznie nazywanym czadem. Statystyki ostatnich lat są zatrważające, każdego roku śmierć w wyniku zatrucia tym gazem ponosi kilkadziesiąt osób w kraju. Wychodząc naprzeciw temu zagrożeniu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim pragnie zwrócić uwagę na to niebezpieczeństwo. Tlenek węgla (potocznie zwany czadem) powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Tlenek węgla może być również produktem spalania gazu ziemnego.
Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:

 

 • jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku), powoduje przy długotrwałym narażaniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

Objawy zatrucia tlenkiem węgla zależne są od stężenia CO (tlenku węgla) we wdychanym powietrzu. Do najważniejszych objawów, które mogą mieć różne natężenie, należą:

 • ból głowy i zaburzenia koncentracji;
 • zawroty głowy i ogólne osłabienie;
 • wymioty;
 • utrata przytomności;
 • śpiączka
 • zaburzenia tętna i zwolniony oddech.

Przyczyną zatrucia czadem w większości przypadków są:

 • wadliwe lub niesprawne urządzenia grzewcze;
 • niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych;
 • niesprawne przewody kominowe budynków;
 • niedrożna wentylacja pomieszczeń;
 • pożary,

By uniknąć zagrożenia należy:

 • przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie;
 • użytkować sprawne technicznie urządzenia (piecyki, kuchenki, termy gazowe), zgodnie z instrukcją producenta;
 • nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych;
 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej do wyżej wspomnianego otworu lub kratki;
 • zainstalować czujniki alarmowe wykrywające tlenek węgla w pomieszczeniach, w których odbywa się proces spalania;
 • w wypadku zauważenia objawów takich jak duszności, ból i zawroty głowy, nudności, które mogą być wynikiem zatrucia czadem natychmiast przewietrzyć pomieszczenie i zasięgnąć porady lekarskiej.

Wobec powyższego strażacy apelują o rozwagę i nie lekceważenie tego zagrożenia oraz o przestrzeganie powyższych zaleceń.

 

     Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

    w Lidzbarku Warmińskim

(-) st. kpt. mgr inż. Marek Pasławski

Podkategorie