AKTUALNOŚCI

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza na Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy. Prowadzą one do spotkania z Bogiem, który kocha i do pogłębionej decyzji oddania się Chrystusowi jako Panu. Udział w nich mogą wziąć osoby, które ukończyły 18 lat. Pierwsze spotkanie odbędzie się 29 października po wieczornej Mszy św., ok. godz. 18.40 w sali Domu Pielgrzyma.

 

W niedzielę 13 października odbyło się ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Modlitwę różańcową poprowadził ks. Adrian Dynda wraz ze scholą liturgiczną. Mszę św. odprawił i homilię wygłosił ks. Proboszcz. Wspólna modlitwa zakończyła się procesją z figurą Matki Bożej wokół kościoła i odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego. Oprawę muzyczną nabożeństwa zapewniła schola liturgiczna, a asystę honorową Pani Fatimskiej wystawili Rycerze Jana Pawła II.

 

W niedzielę 29 września, nasza parafia obchodziła odpust ku czci św. Michała Archanioła, patrona naszego miasta i drugiego patrona naszej świątyni. Z tej okazji na Mszy św. o godz. 18.00 spotkali się księża kanonicy należący do Lidzbarskiej Kapituły Kolegiackiej. Wspólnej modlitwie przewodniczył ks. infułat Adolf Setlak, prepozyt Kapituły. Homilię wygłosił ks. kan. Piotr Sroga, proboszcz parafii Dorotowo i dyrektor Warmińskiej Edycji "Gościa Niedzielnego". Wygłosił on także po Mszy św. konferencję nt. mediów. Oprawę muzyczną Najświętszej Ofiary zapewniła schola liturgiczna.

 

W dniu 7 października 2013 r., we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, przedstawiciele Chorągwi Zakonu Rycerzy Jana Pawła II, w składzie: Wielki Rycerz br. Roman Sobolewski, bracia: Andrzej Kącki, Piotr Majewski i Zygmunt Oborski oraz ks. Paweł Rzosiński, udali się do Warszawy. Spotkali się z rycerzami z innych chorągwi w kościele Matki Bożej Zwycięskiej, konkatedrze Diecezji Warszawsko-Praskiej.

 

Przyczyna spotkania była wyjątkowa. Podczas Mszy św., której przewodniczył pasterz tamtejszej diecezji, J.E. ks. abp Henryk Hoser SAC, Generał Zakonu Krzysztof Wąsowski dokonał Aktu Zawierzenia Zakonu Rycerzy Jana Pawła II Matce Bożej Zwycięskiej.

 

Szczegółowa relacja na stronie Zakonu i w "Gościu Warszawskim".

 

Więcej zdjęć na stronie "Gościa Warszawskiego".

Dnia 28 września br. o godzinie 15.00 na całym świecie, miliony ludzi połączyło się w modlitwie prosząc o miłosierdzi dla nas i całego świata. Było to możliwe dzięki akcji Iskra Bożego Miłosierdzia- Koronka na ulicach miast świata. Z inicjatywy kilku osób z naszej parafii, my też włączyliśmy się w tą akcję. Zgromadziliśmy się o godzinie 14.30 przy krzyżu misyjnym obok kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła. Wspólnie śpiewem chwaliliśmy Pana i wsłuchiwaliśmy się w słowa św. s. Faustyny Kowalskiej zaczerpnięte z jej Dzienniczka. O godzinie 15.00 odśpiewaliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Mimo padającego deszczu i chłodu zgromadziło się na wspólnej modlitwie ok. 100 osób. Było to piękne świadectwo naszej wiary.