AKTUALNOŚCI

Tradycyjnie już w III niedzielę maja, 18 maja br., dzieci klas drugich przyjęły po raz pierwszy Najświętszy Sakrament. Uroczystej Mszy św. o godz. 10.30. przewodniczył ks. proboszcz Roman Chudzik. Naszych małych parafian do tej uroczystości przygotowały panie katechetki: Katarzyna Skiba ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Ewa Zielińska ze Szkoły Podstawowej nr 3.

W dniu 16 maja br. naszą parafię odwiedziła Floribeth Mora Diaz z mężem i towarzyszącym ich rodzinie o. Franciszkiem Filarem SVD. Podczas spotkania Kostarykanka opowiedziała historię swojej choroby i uzdrowienie w dniu beatyfikacji Jana Pawła II, 1 maja 2011 roku.

Mówiła również, że tak wielkiego daru nie może zatrzymać tylko dla siebie, a za swoją misję uważa mówienie o tym, jak wielkiego miłosierdzia doświadczyła ze strony Boga za wstawiennictwem Jana Pawła II.

O tym wydarzeniu mówi również artykuł na stronie internetowej Posłańca Warmińskiego.

 KOMUNIKAT DO WIERNYCH ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

Umiłowani – Siostry i Bracia Chrystusie Panu,

 Pragnę podzielić się radosną wiadomością, iż Ojciec Święty Franciszek mianował w dniu 10 maja 2014 r. biskupa pomocniczego Archidiecezji Warmińskiej Jacka Jezierskiego Biskupem Elbląskim, który zastąpi odchodzącego na emeryturę biskupa Jana Styrnę. Decyzję papieską ogłosiła w południe 10 maja 2014 r. Nuncjatura Apostolska w Polsce. 

Biskup Jacek Jezierski urodził się 23 grudnia 1949 r. w Olsztynie. Po maturze wstąpił do Warmińskiego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie. W czasie studiów teologicznych odbył dwuletnią zasadniczą służbę wojskową w Bartoszycach. Z rąk Biskupa Warmińskiego Józefa Drzazgi przyjął w Olsztynie 16 czerwca 1974 r. święcenia kapłańskie.  W latach 1974-1977 był wikariuszem parafii św. Jerzego i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku. W tym czasie zdobył tytuł magistra teologii na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. W latach 1977-1978 pełnił urząd wikariusza parafii św. Mikołaja w Elblągu. W latach 1978-1982 studiował teologię dogmatyczną na Wydziale Teologicznym KUL w Lublinie i Rzymie. Po studiach od 1982 r. pracował w WSD Hosianum w Olsztynie jako prefekt, a od 1983 r. jako ojciec duchowny. Doktorat teologii dogmatycznej otrzymał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1986 r. w oparciu o rozprawę „Nauka Stanisława Hozjusza o Słowie Bożym”. Był wykładowcą teologii w Studium Teologii dla Świeckich przy Instytucie Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie oraz w Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. W dniu 19 lutego 1994 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym Archidiecezji Warmińskiej. Sakrę biskupią otrzymał 5 marca 1994 r. we współkatedrze św. Jakuba w Olsztynie z rąk głównego konsekratora Arcybiskupa Warszawskiego Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski.  W Archidiecezji Warmińskiej pełnił funkcję Wikariusza Generalnego, był również Prepozytem Warmińskiej Kapituły Katedralnej. W Konferencji Episkopatu Polski uczestniczy w pracach  Rady ds. Ekumenizmu i Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych.

Niech nowemu Biskupowi Elbląskiemu towarzyszą nasze modlitwy, by mógł ofiarnie wypełnić misję pasterską dla dobra i zbawienia dusz wiernych Diecezji Elbląskiej.

Serdecznie dziękuję Biskupowi Jackowi Jezierskiemu za współpracę, świadectwo umiłowania Boga i człowieka oraz za gorliwą posługę dla dobra Kościoła na Warmii.  

 Olsztyn, 10 maja 2014 r.                          

                                                                                                                     Arcybiskup  Wojciech Ziemba
                                                                                                                       METROPOLITA WARMIŃSKI

We wtorek 13 maja br. w naszej parafii został zainaugurowany doroczny cykl nabożeństw fatimskich. Rozpamiętując kolejne rocznice rozpoczęcia objawień w Fatimie i zamachu na św. Jana Pawła II, dziękowaliśmy Bogu za dar kanonizacji Papieża-Polaka.

Majowe spotkanie modlitewne rozpoczęło się od nabożeństwa różańcowego poprowadzonego przez ks. Pawła. Po błogosławieństwie eucharystycznym, Rycerze Jana Pawła II ponieśli figurę fatimskiej Madonny w procesji dookoła naszej parafialnej świątyni. Procesji tej towarzyszył śpiew Litanii Loretańskiej. Następnie Ksiądz Proboszcz odprawił Najświętszą Ofiarę. Podczas wygłoszonego przez siebie kazania pochylił się nad postacią jednego z fatimskich wizjonerów, bł. Franciszka. Nabożeństwo zakończyło się odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

W sobotę 10 maja br. w naszym mieście odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka. Rozpoczęły się one Mszą św. o godz. 12.00 w naszym kościele.

Udział w Najświętszej Ofierze strażackie poczty sztandarowe z terenu powiatu, strażacka orkiestra dęta, kierownictwo Państwowej Straży Pożarnej na czele z zastępcą komendanta wojewódzkiego, władze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, na czele z członkiem prezydium Zarządu Głównego, przedstawiciele samorządów, służb mundurowych i zaproszeni goście. Eucharystię sprawował ks. proboszcz Roman Chudzik, zaś kazanie wygłosił członek miejscowej OSP, ks. wikariusz Paweł Rzosiński.
Po zakończonej Mszy św. uroczystości przeniosły się pod Wysoką Bramę. Tam podczas uroczystego apelu ksiądz proboszcz otrzymał Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa.