AKTUALNOŚCI

W ramach wizytacji parafii należących do naszego dekanatu, J.E. ks. abp Edmund Piszcz przybył do naszej wspólnoty parafialnej. W dniu 18 czerwca, po uroczystym powitaniu w lidzbarskiej kolegiacie, ks. proboszcz kanonik Roman Chudzik złożył sprawozdanie z ostatnich 5 lat funkcjonowania parafii. Następnie dostojny gość przewodniczył Najświętszej Ofierze, podczas której sakrament bierzmowania przyjęła prawie setka młodych ludzi. W swoim słowie wskazywał na ten sakrament jako na nadprzyrodzone wsparcie dla dwóch władz człowieka: rozumu i wolnej woli. Pochylając się szczególnie nad jednym z darów Ducha Świętego, darem pobożności, arcybiskup wyjaśnił, że dla osoby wierzącej nie powinno być motywacji przymusu „bo muszę”, ale miłości „bo kocham”.

W dniu 13 czerwca, dzień po pożegnaniu Obrazu Matki Miłosierdzia, Maryja po raz kolejny zgromadziła nas na modlitwie. O godz. 17.30 odbyło się bowiem kolejne nabożeństwo fatimskie, będące wspomnieniem objawień z 1917 roku.

W dniu 8 czerwca 2014 roku, w uroczystość Zesłania Ducha Św. i w drugi dzień nawiedzenia Matki Miłosierdzia, jubileuszową Eucharystię sprawował o. Tomasz Zbutowicz, pochodzący z naszej parafii kapłan Zgromadzenia Słowa Bożego. Razem z jubilatem Mszę św. koncelebrowali ks. proboszcz Roman Chudzik oraz zakonni współbracia jubilata, na czele z J.M. o. dr Józefem Węcławikiem SVD, rektorem seminarium z Pieniężna. Kazanie wygłosił inny werbista wywodzący się z naszej parafii, o. Artur Chludziński, zaś na koniec okolicznościową przemowę wygłosił ojciec rektor.

W dniach 7-12 czerwca br. parafia nasza trwała przy Maryi w ikonie ostrobramskiej. Gromadziliśmy się na wspólnej modlitwie Godziny Miłosierdzia, czuwaniu dzieci i młodzieży szkolnej, a wieczorami stawaliśmy do Apelu Maryjnego. W dni 12 czerwca, w liturgiczne święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, pożegnaliśmy obraz nawiedzenia, który udał się do parafii Gałajny w dekanacie górowieckim.

W dniu 7 czerwca br. witaliśmy w naszej parafii Matkę Miłosierdzia w jej wizerunku pergrynującym po naszej Archidiecezji. Uroczystości przewodniczył i homilię wygłosił ks. infułat dr Jan Jerzy Górny, Wikariusz Generalny Archidiecezji Warmińskiej. Obraz wniesiony przez Rycerzy Jana Pawła II w Lidzbarku Warmińskim został powitany przez przedstawicieli rodzin, młodzieży i dzieci.

Podkategorie