AKTUALNOŚCI

W ramach Ewangelizacji Archidiecezji Warmińskiej, w dniach 4-6 czerwca br. odbyły się w naszej parafii rekolekcje ewangelizacyjne. Zostały one przeprowadzone przez grupę ewangelizatorów na czele z kanonikiem naszej lidzbarskiej kapituły, ks. Piotrem Podolakiem. Rekolekcje zakończyły się uroczystym wyznaniem Jezusa jako Pana i Zbawiciela.

Tradycyjnie już w III niedzielę maja, 18 maja br., dzieci klas drugich przyjęły po raz pierwszy Najświętszy Sakrament. Uroczystej Mszy św. o godz. 10.30. przewodniczył ks. proboszcz Roman Chudzik. Naszych małych parafian do tej uroczystości przygotowały panie katechetki: Katarzyna Skiba ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Ewa Zielińska ze Szkoły Podstawowej nr 3.

We wtorek 13 maja br. w naszej parafii został zainaugurowany doroczny cykl nabożeństw fatimskich. Rozpamiętując kolejne rocznice rozpoczęcia objawień w Fatimie i zamachu na św. Jana Pawła II, dziękowaliśmy Bogu za dar kanonizacji Papieża-Polaka.

Majowe spotkanie modlitewne rozpoczęło się od nabożeństwa różańcowego poprowadzonego przez ks. Pawła. Po błogosławieństwie eucharystycznym, Rycerze Jana Pawła II ponieśli figurę fatimskiej Madonny w procesji dookoła naszej parafialnej świątyni. Procesji tej towarzyszył śpiew Litanii Loretańskiej. Następnie Ksiądz Proboszcz odprawił Najświętszą Ofiarę. Podczas wygłoszonego przez siebie kazania pochylił się nad postacią jednego z fatimskich wizjonerów, bł. Franciszka. Nabożeństwo zakończyło się odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

W dniu 16 maja br. naszą parafię odwiedziła Floribeth Mora Diaz z mężem i towarzyszącym ich rodzinie o. Franciszkiem Filarem SVD. Podczas spotkania Kostarykanka opowiedziała historię swojej choroby i uzdrowienie w dniu beatyfikacji Jana Pawła II, 1 maja 2011 roku.

Mówiła również, że tak wielkiego daru nie może zatrzymać tylko dla siebie, a za swoją misję uważa mówienie o tym, jak wielkiego miłosierdzia doświadczyła ze strony Boga za wstawiennictwem Jana Pawła II.

O tym wydarzeniu mówi również artykuł na stronie internetowej Posłańca Warmińskiego.

 KOMUNIKAT DO WIERNYCH ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

Umiłowani – Siostry i Bracia Chrystusie Panu,

 Pragnę podzielić się radosną wiadomością, iż Ojciec Święty Franciszek mianował w dniu 10 maja 2014 r. biskupa pomocniczego Archidiecezji Warmińskiej Jacka Jezierskiego Biskupem Elbląskim, który zastąpi odchodzącego na emeryturę biskupa Jana Styrnę. Decyzję papieską ogłosiła w południe 10 maja 2014 r. Nuncjatura Apostolska w Polsce. 

Biskup Jacek Jezierski urodził się 23 grudnia 1949 r. w Olsztynie. Po maturze wstąpił do Warmińskiego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie. W czasie studiów teologicznych odbył dwuletnią zasadniczą służbę wojskową w Bartoszycach. Z rąk Biskupa Warmińskiego Józefa Drzazgi przyjął w Olsztynie 16 czerwca 1974 r. święcenia kapłańskie.  W latach 1974-1977 był wikariuszem parafii św. Jerzego i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku. W tym czasie zdobył tytuł magistra teologii na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. W latach 1977-1978 pełnił urząd wikariusza parafii św. Mikołaja w Elblągu. W latach 1978-1982 studiował teologię dogmatyczną na Wydziale Teologicznym KUL w Lublinie i Rzymie. Po studiach od 1982 r. pracował w WSD Hosianum w Olsztynie jako prefekt, a od 1983 r. jako ojciec duchowny. Doktorat teologii dogmatycznej otrzymał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1986 r. w oparciu o rozprawę „Nauka Stanisława Hozjusza o Słowie Bożym”. Był wykładowcą teologii w Studium Teologii dla Świeckich przy Instytucie Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie oraz w Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. W dniu 19 lutego 1994 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym Archidiecezji Warmińskiej. Sakrę biskupią otrzymał 5 marca 1994 r. we współkatedrze św. Jakuba w Olsztynie z rąk głównego konsekratora Arcybiskupa Warszawskiego Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski.  W Archidiecezji Warmińskiej pełnił funkcję Wikariusza Generalnego, był również Prepozytem Warmińskiej Kapituły Katedralnej. W Konferencji Episkopatu Polski uczestniczy w pracach  Rady ds. Ekumenizmu i Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych.

Niech nowemu Biskupowi Elbląskiemu towarzyszą nasze modlitwy, by mógł ofiarnie wypełnić misję pasterską dla dobra i zbawienia dusz wiernych Diecezji Elbląskiej.

Serdecznie dziękuję Biskupowi Jackowi Jezierskiemu za współpracę, świadectwo umiłowania Boga i człowieka oraz za gorliwą posługę dla dobra Kościoła na Warmii.  

 Olsztyn, 10 maja 2014 r.                          

                                                                                                                     Arcybiskup  Wojciech Ziemba
                                                                                                                       METROPOLITA WARMIŃSKI