AKTUALNOŚCI

W naszej parafii w dniach 6-9 kwietnia odbyły się rekolekcje wielkopostne. Tegoroczne ćwiczenia duchowe poprowadził Ks Karol Gresik, kapłan naszej Archidiecezji, doktorant na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

 

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - Dzień Świętości Życia, podczas Mszy św. o godz. 10.00 odbył się obrzęd duchowej adopcji dzieci zagrożonych aborcją.

 

W naszym mieście w dniu 9 marca br. odbywają się jubileuszowe XXX Kaziuki - Wilniuki. Z tej racji o godz. 9.00 została w naszym kościele odprawiona Msza św. w intencji dawnych i obecnych Wileńszczyzny. Uczestnicy ofiarowali tradycyjnie już palmę wileńską oraz dwa wspaniałe kosze kwiatów, w tym jeden jako wotum dla Matki Bożej Fatimskiej za przemiany na Wschodzie.

 

W dniu 22 marca 2014 r., tak, jak co miesiąc została odprawiona Msza św. w intencji próśb i podziękowań zanoszonych za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II, z uczestnictwem naszych Rycerzy. Jednak tym razem miała ona wyjątkowy charakter. Bracia podczas Eucharystii ofiarowali swoje deklaracje duchowej adopcji dziecka poczętego. Z kolei po Komunii św. w poczet Rycerzy został włączony Mirosław Moroz, nasz szafarz nadzwyczajny Komunii św.. Po zakończeniu Najświętszej Ofiary wierni jak zwykle oddali cześć relikwiom błogosławionego.

W "Posłańcu Warmińskim" nr 09/2014 na niedzielę 2 marca 2014 r. ukazał się artykuł  nt. Chorągwi Rycerzy Jana Pawła II, działającej w naszej parafii. "Dziesięć męskich słabości" jest bogatym sprawozdaniem o działalności i charyzmacie tej wspólnoty, jak również refleksją nad miejscem świeckich mężczyzn w Kościele Katolickim.

Zapraszamy do lektury. Fragment artykułu dostępny jest na stronie tygodnika:

http://olsztyn.gosc.pl/doc/1897841.Dziesiec-meskich-slabosci