AKTUALNOŚCI

W niedzielę 23 lutego, w liturgiczne wspomnienie bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego została odprawiona Msza św. w intencji całego ruchu harcerskiego. Uczestniczyli w niej członkowie Hufca Orneta im. Powstańców Warszawskich Związku Harcerstwa Polskiego, biorący udział w rajdzie z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Przy ołtarzu, oprócz sztandaru Hufca Orneta stanął historyczny już sztandar Hufca Lidzbark Warmiński.

Dzień Myśli Braterskiej jest obchodzony 22 lutego jako święto całego ruchu skautowego na świecie. Data ta związana jest z dniem urodzin założycieli skautingu lorda generała Roberta Baden – Powella i jego małżonki Olive. Przedziwnym wyrokiem Bożej opatrzności Kościół wspomina dzień narodzin dla Nieba bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego, kapłana i harcerza, który swą służbę Bogu, Polsce i bliźnim pełnił aż do śmierci męczeńskiej w dniu 23 lutego 1945 roku w KL Dachau. Został beatyfikowany przez Jana Pawła II w czasie pielgrzymki do Ojczyzny w 1999 roku. W 2003 roku został ogłoszony Patronem Harcerzy. Jego relikwie znajdują się również na terenie naszego dekanatu, w sanktuarium w Stoczku Klasztornym.

 

 

Wspomnienie NMP z Lourdes z woli bł. Jana Pawła II jest obchodzone jako Światowy Dzień Chorego. Jest to szczególna okazja do troski i modlitewnej pamięci o cierpiących wskutek chorób, niepełnosprawności czy niedołężności.

W naszej parafii została odprawiona Msza św. w intencji chorych parafian. Podczas tej liturgii była możliwość przystąpienia do sakramentu namaszczenia chorych, z której to okazji wierni licznie skorzystali.

Zgodnie z wieloletnim zwyczajem, Uroczystość Objawienia Pańskiego była dniem wyjątkowych odwiedzin duszpasterskich. Kapłani naszej parafii udali się do Domu Zakonnego Sióstr Katarzynek oraz do prowadzonego przez nie Domu Opieki "Nasz Dom". W późniejszym czasie ksiądz Proboszcz w asyście Sióstr nawiedził również pacjentów i personel lidzbarskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Święto Ofiarowania Pańskiego jest obchodzone od kilku lat również jako Dzień Życia Konserkowanego. W tym dniu Kościół dziękuje Bogu za te osoby, które swoje życie ofiarowały Jemu w ślubach czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Nasza wspólnota w tym dniu składa wyrazy wdzięczności za posługę Sióstr z dwóch zgromadzeń: Katarzynek i Pallotynek. Szczególną okazją do modlitwy za nasze drogie Siostry była Mszą św. w niedzielę 2 lutego o godz. 10.30. Wtedy to Siostry odnowiły swoje śluby zakonne w obecności ks. Proboszcza i licznie zgromadzonych parafian.

W niedzielę 5 stycznia 2014 roku po Mszy św. o godz.12.00, dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 wystawiły bożonarodzeniowy montaż słowno-muzyczny. Inscenizacja pieczołowicie przygotowana przez małych artystów i ich nauczycieli, zgromadziła wielu widzów i została nagrodzona gromkimi brawami.