Duszpasterze

 

PROBOSZCZ 

ks. kan. mgr Roman Chudzik
 

 

 

WIKARIUSZE:

 

ks. mgr Piotr Nowak 

 ks. dr Mariusz Grankowski