Duszpasterze

Proboszcz:

ks. kan. mgr Roman Chudzik

 

Wikariusze:

ks. mgr Adrian Bienasz

ks. mgr lic. Tomasz Niedźwiecki

 

Rezydenci:

ks. kan. Ingo Michał Czaja

ks. mgr Karol Krukowski