Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym pw. „Trójcy Świętej”

 

Patron – Bóg w Trójcy Jedyny

Grupa istnieje od 20 listopada 1993 r. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy pragną poznawać Pana Boga, pogłębiać swoją wiarę i otwierać się na Bożą miłość. Członkowie grupy mogą brać udział w rekolekcjach i weekendach formacyjnych, w Ośrodku Rekolekcyjnym Odnowy w Duchu Świętym Źródło Jakuba w Dobrym Mieście. 

Liczba członków Wspólnoty – około 20 osób 

Spotykamy się:  we wtorki po wieczornej Mszy Świętej około godz.18.40 w Domu Pielgrzyma.

NA SPOTKANIA PRZYNOSIMY PISMO ŚWIĘTE
Z A P R A S Z A M Y : )

Zapraszamy na strony: 
http://warmia.odnowa.org - to strona Ośrodka Rekolekcyjnego "Źródło Jakuba" w Dobrym Mieście
http://www.cfwieczernik.odnowa.org  gdzie można zapoznać się z Centrum Formacji "Wieczernik" i terminami rekolekcji w Magdalence i Zalesiu Górnym.
http://odnowa.org  - to strona ogólnopolskiej Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym