Bractwo Miłosierdzia Bożego

 

Patron – Święta Siostra Faustyna Kowalska

 

Jest to duchowa wspólnota apostolska i modlitewna. Istnieje od 7 kwietnia 1997 r. Modlimy się o Miłosierdzie Boże dla nas i całego świata. Korzystając z dzienniczka św. Faustyny, w którym zapisywała słowa Pana Jezusa – głosimy światu orędzie Miłosierdzia przez: czyn, słowo i modlitwę. W godzinie Miłosierdzia Bożego „Bractwo” codziennie prosi Boga o pokój na świecie, o odnowienie moralne i gorliwość w służbie Bożej w naszej parafii. W każdy piątek spotykamy się na adoracji Najświętszego Sakramentu, w godz.15.00-16.00. W pierwszy piątek miesiąca uczestniczymy we Mszy św. wspólnotowej z przygotowaną oprawą liturgiczną (czytania, śpiew psalmu, modlitwa wiernych).

Pan Jezus objawiając się św. Faustynie prosił:

"O trzeciej godzinie błagaj Mojego Miłosierdzia, przede wszystkim dla grzeszników i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, w Moim opuszczeniu i w chwili konania. Jest to wielka godzina dla świata całego". (Dz. 1320)

„Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały”. (Dz.47,48)

„Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto”. (Dz.49)

Zgodnie z życzeniem Pana Jezusa, święto Miłosierdzia Bożego jest obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Liturgia tego dnia najpełniej wychwala Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia. Święto Miłosierdzia jest również dniem łaski dla wszystkich ludzi, a szczególnie dla grzeszników.

Opiekun Wspólnoty – Ks. Michał Ułanowski

Liczba członków Wspólnoty – 12 osób

Adoracja Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego w każdy piatek o godzinie 15.00

w Kaplicy Domu Pielgrzyma