Rodzina Matki Pięknej Miłości

 

 

 

Patron – Sługa Boży Ojciec Bernard Kryszkiewicz (1915-1945) – Pasjonista

Wspólnota istnieje od 2001 r. Z ducha i serca Sługi Bożego ojca Bernarda Kryszkiewicza zrodziło się - po jego śmierci apostolskie dzieło o nazwie "Rodzina Matki Pięknej Miłości" (RMPM). Jest to duchowa Rodzina, inspirowana i ubogacana pasyjno-maryjną duchowością o. Bernarda i jego zakonu, Zgromadzenia Pasjonistów. Ten ruch świecki religijny, od początku posiada swoje pismo p.t." Echo Ojca Bernarda ", służące duchowej formacji członków.

Z postanowień Ojca Bernarda:

"Jak najwięcej promieniować ciepłem, miłością, usłużnością, radością. Niech bliźni czuje, wyraźnie czuje, że się go kocha. Słowami o tym jak najmniej, czynami jak najwięcej".

"Za wszelką cenę niezmordowanie ułatwiać życie innym. Dawać z siebie wszystko, dla siebie nie żądać niczego: ani wdzięczności, ani zrozumienia, ani oceny. "

"Nie czekać aż ktoś przyjdzie do mnie z kłopotem, ale samemu iść, okazać pragnienie służenia pomocą i pomagać".

Członkowie Wspólnoty swoje cierpienia ofiarowują nie tylko za zbawienie własne ale swojego środowiska, parafii, ojczyzny i całego świata. Przynależność do RMPM nie pociąga za sobą nakazów obowiązujących pod grzechem. Proponuje się następujące zalecenia:

- stale żyć w łasce uświęcającej,

- jak najczęściej uczestniczyć we Mszy św. z Komunii,

- regularnie czytać Pismo św. i w codziennym życiu realizować zasady Ewangelii,

zwłaszcza bezinteresowną miłość bliźniego,

- na miarę możliwości aktywnie uczestniczyć w życiu i apostolstwie swej parafii,

- modlić się za cierpiących,

- praktykować nabożeństwo do Męki Jezusa i Matki Bolesnej, którego krzewicielami są Pasjoniści.

Członkowie "Rodziny" przez uczestnictwo w duchowości tego zakonu mogą słusznie nazywać się świeckimi pasjonistami. W każdy pierwszy wtorek miesiąca modlimy się na Mszy św. w intencji podanej przez Wspólnotę.

Opiekun Wspólnoty – Ks. Bogdan Okraska,  P. Zyta Miłoszewicz

Liczba członków Wspólnoty – 36 osób

Spotkamy się – W każdy pierwszy wtorek miesiąca po Mszy św.