WSPÓLNOTY

W okresie zimowym, w dni robocze Msze Święte poranne i wieczorna odbywają się w Domu Pielgrzyma.