KOLĘDA

Co to jest "Kolęda" czyli wizyta duszpasterska ? 

Wizyta duszpasterska Kapłana, w tradycji ludowej jest nazywana "Kolęda". Ten zwyczaj praktykowany jest od wielu wieków, a nawiazuje do pierwszej publicznej działalności Pana Jezusa, który obchodzac miasta i wioski Galilei, nauczał i uzdrawiał ludzi potrzebujacych. Duszpasterz pragnie odwiedzić wszystkie rodziny zamieszkałe na terenie danej Parafii, do której jest przydzielony, aby poznać powierzonych mu ludzi i pomóc im w miarę możliwości w prowadzeniu życia duchowego w łaczności z Panem Bogiem. 

Na Wizytę Duszpasterska należy być odpowiednio przygotowanym: 

- cała rodzina powinna być w komplecie ( dzieci musza przygotować zeszyty od Religii, które sa dowodem na pogłębianie wiedzy o wierze)

- Na stole w głównym pomieszczeniu domu powinny być: biały obrus, krzyżyk, świece, kropidło i woda święcona.