WSPÓLNOTY

TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA

8 - 14 KWIETNIA 2018r. "MIŁOSIERDZIE ŹRÓDŁEM WOLNOŚCI"