AKTUALNOŚCI

Zbiórka artykułów spożywczych

 

Podczas niedawnych rekolekcji parafialnych przeprowadziliśmy zbiórkę artykułów spożywczych. Dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Dziś wszystkie produkty trafią do potrzebujących. Możemy to uczynić dzięki pomocy i działaniom Rycerzy Jana Pawła II (w najbliższy wtorek możemy im za to podziękować na Mszy papieskiej o g. 18.oo).

 

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej

śp. Biskupa Polowego,

Generała Broni Tadeusza Płoskiego

(fotorelacja)

 

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE’2015

 

Najpiękniejszą nowiną jest przepiękna kolęda: ”Bóg się rodzi…!”Ona oznajmia rok-rocznie, że Miłość Miłosierna przychodzi…„On daje wszystko z Siebie Samego, zawsze, za darmo, nie prosząc o nic w zamian”(MV14).  Tak jak zgromadził Pasterzy Betlejemskich i Pierwszym oznajmił Swoje Wcielenie, tak i nam objawia Swoje Miłosierdzie: „O jakże pragnę, aby nadchodzące lata były naznaczone miłosierdziem tak, byśmy wyszli na spotkanie każdej osoby, niosąc dobroć i czułość Boga! Do wszystkich, tak wierzących jak i tych, którzy są daleko, niech dotrze balsam miłosierdzia jako znak Królestwa Bożego, które jest już obecne pośród nas”(MV5)

 

 

Dużo zdrowia, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Miłosierdzia życzą: 

ks. Proboszcz i Wikariusze

 

WIELKI POST- RACHUNEK SUMIENIA

Wielki Post to czas zatrzymania się i refleksji nad swoim życiem. Watro postawić sobie pytania: Jak wygląda moja relacja z Bogiem i z drugim człowiekiem? Jaka jest relacja do samego siebie? Warto zrobić rachunek sumienia, aby dobrze przeżyć spowiedź wielkopostną. Dla tego zamieszczamy na naszej stronie dwie propozycje rachunku sumienia opracowanego w w "Szkole dla Spowiedników". 

 

Rachunek sumienia I

 

1. Będziesz miłował Pan Boga swego całym swoim sercem (Mt 22,37) – moja relacja z Bogiem.

 

Czy wiara w Chrystusa ma wpływ na moje życie osobiste? Czy sprawy dnia codziennego – praca, rozrywki itp. – nie przesłaniają mi Boga? Czy znajduję czas na codzienną modlitwę? Jak świętuję niedzielę? Czy pogłębiam swoją wiedzę religijną? Czy potrafię z odwagą wyznać swoją chrześcijańską wiarę?

 

2. Będziesz miłował bliźniego swego (Mt 22,39) – moja relacja z bliźnimi.

 

Jak dbam o swoją rodzinę? Czy praca nie przesłania mi rodziny? Czy moim postępowaniem nie zasmucam, nie krzywdzę pozostałych członków rodziny? Czy używam antykoncepcji? Jak wykonuję swoją pracę? Czy nie oszukuję? Czy płacę należne podatki? Czy nie ulegam lenistwu? Czy nie marnuję czasu? Czy dostrzegam innych potrzebujących wokół mnie? Czy potrafię przebaczać? Czy nie kłamię? Czy nie obmawiam, narzekam lub oczerniam bliźniego? Czy nie zazdroszczę? Czy nie zaniedbuję dobra, gdy mogę je czynić?

 

3. ... jak siebie samego (Mt 22,39) – moja relacja do siebie samego.

 

Czy nie panuje we mnie egoizm? Czy nie jestem zbytnio przywiązany do pieniędzy, rzeczy, ubiorów, wygód? Czy nie grzeszę łakomstwem? Czy nie nadużywam alkoholu? Czy jestem wolny od nałogów? Czy właściwie i roztropnie używam środków masowego przekazu (TV, Internet)? Czy zachowuję czystość w myślach, słowach, spojrzeniach, czynach? Czy akceptuję siebie ze swoimi ograniczeniami? Czy potrafię Bogu dziękować za to kim jestem? Czy dbam o swój rozwój kulturalny, intelektualny, duchowy?Szkoła dla Spowiedników

 

RACHUNEK SUMIENIA 

DLA DOROSŁYCH

 

Modlitwa przed rachunkiem sumienia

 

   Wszechmogący i miłosierny Boże, oświeć mój umysł, abym poznał grzechy, które popełniłem, odmień moje serce, abym szczerze nawrócił się do Ciebie. Niech Twoja miłość zjednoczy mnie ze wszystkimi, którym wyrządziłem krzywdę. Niech Twoja dobroć uleczy moje rany, umocni moją słabość. Niech Duch Święty obdarzy mnie nowym życiem i odnowi we mnie miłość, aby w moich czynach zajaśniał obraz Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

PIERWSZE PRZYKAZANIE BOŻE

Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną

 

1. Zaniedbywałem modlitwę osobistą i rodzinną

2. Dobrowolnie wątpiłem o prawdach wiary 

3. Zaparłem się wiary 

4. Publicznie krytykowałem prawdy wiary

5. Wstydziłem się wiary(w pracy, na ulicy, w domu)

6. Nie starałem się o pogłębienie swojej wiedzy
    religijnej przez czytanie Pisma Św., książek relig.

7. Narzekałem na Pana Boga, np. w trudnościach

8. Poddawałem się rozpaczy i zwątpieniu.

9. Wierzyłem w zabobony, wróżby czy horoskopy, korzystałem z nich

10. Znieważyłem osoby duchowne, miejsca i rzeczy np. kościoły, cmentarze, krzyże, obrazy 

11. Ceniłem pieniądz, wygody, przyjemności, sport... itp. bardziej niż sprawy Boże i zbawienie duszy... 

12. Narażałem się na utratę wiary przez złe widowiska, filmy, książki, programy telewizyjne, towarzystwo... itp. 

13. Odwodziłem innych od Boga, mszy św., modlitwy.

14. Dałem zgorszenie swoim złym zachowaniem lub złym mówieniem ...

 

DRUGIE PRZYKAZANIE BOŻE

Nie będziesz, brał imienia Pana Boga Twego nadaremno

 

1. Wymawiałem imiona Świętych lub imię Boże - bez uszanowania, bez potrzeby, w żartach,
    w gniewie, z przyzwyczajenia...

2. Bluźniłem przeciw Bogu lub Świętym 

3. Nie dotrzymywałem przysięgi albo ślubu złożonego Bogu 

4. Przysięgałem niepotrzebnie lub fałszywie? 

5. Przyjąłem po świętokradzku Sakramenty święte – które?

6. Przeklinałem kogoś w myślach lub publicznie

7. Rozmawiałem o sprawach religijnych lekceważąco...

8. Nosiłem lub noszę symbole religijne jako
     ozdobę, maskotkę lub fetysz - a nie jako
     zewnętrzny wyraz wiary...

9. Brałem udział w seansach spirytystycznych.

 

TRZECIE PRZYKAZANIE BOŻE

Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

 

1. Nie przeżywałem po chrześcijańsku w rodzinie Dnia Pańskiego

2. Opuściłem z własnej winy Mszę świętą w niedzielę lub w święto nakazane         

3. Spóźniłem się na Mszę świętą w niedzielę lub w święto nakazane.

4. We Mszy świętej nie brałem czynnego udziału.

5. Pracowałem w niedzielę lub w inne święto bez koniecznej potrzeby

6. Znieważyłem Dzień Pański przez pijaństwo lub udział w grzesznych rozrywkach

 

CZWARTE PRZYKAZANIE BOŻE

Czcij ojca twego i matkę twoją

 

1. Nie okazywałem swoim rodzicom miłości i szacunku...

2. Odnosiłem się do rodziców w sposób ubliżający, kłóciłem się z nimi, obmawiałem, 

 biłem ich, wstydziłem się swoich rodziców...

3. Nie starałem się pomóc rodzicom...

4. Nie byłem posłuszny rodzicom, nauczycielom, wychowawcom...

5. Nie modliłem się za rodziców...

 

Obowiązki rodziców

6. Nie dbałem o moralne i religijne wyrobienie i wychowanie dzieci (modlitwa, Msza święta
    w niedziele i święta, uczęszczanie na lekcje religii, przyjmowanie Sakramentów).

7. Nie starałem się o współpracę z duszpasterzem w katechizacji dzieci...

8. Nie dawałem dzieciom dobrego przykładu w wypełnianiu  obowiązków religijnych, w pracy zawodowej, 

9. Nie poświęcałem dzieciom czasu, nie interesowałem się ich  problemami życiowymi

10. Nie starałem się ich kochać i traktować jednakowo...

11. Byłem niesprawiedliwy w karaniu.

12. Rozpieszczałem swoje dzieci przez spełnianie 

13. Nie starałem się o wspólną modlitwę, czytanie Pisma Świętego, rozmowy religijne oraz o znak
  wiary w mieszkaniu (krzyż, obrazy religijne)...

14. Nie wymagałem od dzieci odpowiedniego szacunku dla rodziców, kapłanów, nauczycieli,
      ludzi starszych i dla każdego człowieka...

15. Krytykowałem w obecności dzieci duchowieństwo 

16. Wtrącałem się w pożycie małżeńskie dzieci, powodując konflikty...

17. Nie wypełniałem obowiązków wobec chrześniaka...

 

 Obowiązki małżonków

18. Nie kochałem szczerze męża/żony.

19. Nie troszczyłem się o zdrowie współmałżonka.

20. Nie poczuwam się do odpowiedzialności za uświęcenie i zbawienie współmałżonka.

21. Ukrywaliśmy przed sobą ważne sprawy.

22. Utrudnialiśmy sobie życie przez zły humor, kaprysy, gniew

23. Nie dochowałem wierności małżeńskiej 

24. Unikaliśmy potomstwa w sposób grzeszny 

25. Ograniczaliśmy liczbę dzieci dla własnej wygody.

26. Nasz dom nie jest wzorem i przykładem życia chrześcijańskiego.

 

PIĄTE PRZYKAZANIE BOŻE  

  Nie zabijaj

 

1. Szkodziłem sobie na zdrowiu, np. przez nadmiar jedzenia, palenie tytoniu, picia alkoholu,
    przeciążenie pracą, lekceważenie snu, wypoczynku...

2. Usiłowałem popełnić samobójstwo 

3. Życzyłem sobie lub bliźniemu śmierci.

4. Lekkomyślnie narażałem swoje zdrowie i życie...

5. Zabiłem człowieka, może nie narodzonego 

6. Stosowałem środki wczesnoporonne (mechaniczne lub chemiczne) lub namawiałem do tego

7. Zachęcałem, namawiałem lub zmuszałem do przerwania ciąży 

8. Stosowałem zapłodnienie in vitro, namawiałem lub byłem za tym

9. Pobiłem lub pokaleczyłem kogoś...

10. Gorszyłem bliźnich swoim postępowaniem... 

11. Szkodziłem bliźniemu (w jaki sposób?). 

12. Namawiałem do grzechu (jakiego?). 

13. Prowadziłem pojazd w stanie nietrzeźwym.

14. Lekceważyłem przepisy bezpieczeństwa na drodze lub przy pracy...

15. Niszczyłem moje naturalne otoczenie lub nie przestrzegałem obowiązujących przepisów
      odnośnie do ochrony środowiska  naturalnego...

17. Znęcałem się nad zwierzętami...

18. Gardziłem drugim człowiekiem...

19. Wyśmiewałem się z bliźniego, przezywałem 

20. Nie modliłem się za osobistych wrogów i prześladowców...

21. Nie przebaczyłem komuś w swoim sercu...

22. Nie ratowałem bliźniego w zagrożeniu,
      odmówiłem mu pomocy...

23. Nie panowałem nad swoimi złymi
      skłonnościami, np. do gniewu, chciwości,
      zmysłowości, zazdrości... itp.

24. Bawiłem się cudzym kosztem...

25. Przyczyniłem się do rozwoju nałogu u siebie lub u innych

26. Zadawałem świadomie cierpienia fizyczne, psychiczne lub moralne...

27. Niszczyłem przyjaźń między ludźmi...

28. Zaniedbuję swój rozwój intelektualny, moralny, religijny, fizyczny, umysłowy, psychiczny...

29. Przebywałem w złym towarzystwie...

 

SZÓSTE PRZYKAZANIE BOŻE

Nie cudzołóż

i  DZIEWIĄTE PRZYKAZANIE BOŻE 
Nie pożądaj żony bliźniego twego

 

1. Nie miałem należytego poszanowania dla ciała i daru seksualności

2. Miałem upodobanie w myślach nieskromnych

3. Pragnąłem widzieć nieskromności.

4. Podniecałem się do grzechu nieczystego przez lekturę, fantazję, filmy, widowiska, pornografię... 

5. Popełniłem grzechy nieczyste ze sobą lub z inną osobą

6. Pożądałem drugiej osoby.

7. Prowadziłem nieprzyzwoite rozmowy 

8. Nie odsunąłem od siebie okazji do grzechów nieczystych. np. podejrzane osoby, obrazki porno,
    książki, zdjęcia, filmy, programy telewizyjne...

9. Przekazywałem innym złe książki, filmy porno... 

10. Nie przestrzegałem rozumnej wstydliwości w ubiorze i zachowaniu...

11. We wzajemnym pożyciu stosowałem: stosunki przerywane, środki poronne, antykoncepcyjne... 

12. Nie starałem się poznać naturalnych metod kierowania płodnością...

13. Nie szanowałem w małżeństwie czasowej niemożności współżycia...

14. Nie uświadamiałem stopniowo swoich dzieci w dziedzinie seksualnej...

15. Stwarzałem sytuacje rozbudzające pożądanie 

16. Podglądałem życie seksualne innych...

17. Wciągałem w przeżycia seksualne osoby nieletnie  

18. Obnażałem się publicznie dla podniecenia innych 

19. Spowodowałem zwlekanie z rodzeniem dzieci z urojonych  przyczyn.

20. Podejmowałem współżycie seksualne w małżeństwie w stanie nietrzeźwym

21. Planowałem i zmierzałem do rozwodu 

22. Rozwiodłem się 

23. Wszedłem po rozwodzie w następny związek małżeński (cywilny) 

 

SIÓDME PRZYKAZANIE BOŻE

Nie kradnij

i DZIESIĄTE PRZYKAZANIE BOŻE

Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego twego

 

1. Przywłaszczyłem sobie cudzą rzecz (prywatną, społeczną). 

2. Wyrządziłem szkodę przez lenistwo, spóźnialstwo, niedotrzymanie umowy lub
     ustalonych terminów... 

3. Zatrzymałem rzecz znalezioną lub pożyczoną...  

4. Rzecz skradzioną kupiłem albo sprzedałem...

5. Dałem się przekupić przez dawanie albo branie łapówek... 

6. Zniszczyłem cudzą własność...

7. Oszukałem bliźniego w handlu... 

8. Byłem chciwy, zazdrosny, pożądałem dobra cudzego... 

9. Nie wynagradzałem sprawiedliwie za pracę...

10. Przywiązywałem się do rzeczy materialnych...

11. Byłem skąpy wobec potrzebujących... 

12. Marnowałem talenty swoje i innych 

 

 

ÓSME PRZYKAZANIE BOŻE

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu

 

1. Kłamałem i kłamię z przyzwyczajenia...

2. Posądzałem lekkomyślnie...

3. Bez potrzeby mówiłem o wadach lub grzechach bliźnich (obmowy)...

4. Oczerniałem bliźniego, opowiadając o nim nieprawdziwe, złe rzeczy...

5. Byłem obłudny wobec bliźniego...

6. Nie zachowałem powierzonej mi tajemnicy albo sekretów...

7. Nie dotrzymałem słowa, obietnic...

8. Osądzałem bliźnich...

9. Byłem wścibski, podsłuchiwałem, podglądałem...

10. Zwalałem winę na bliźniego...

11. Doniosłem fałszywie lub fałszywie zeznawałem...

12. Mówiłem bezmyślnie, głupio (gadulstwo)...

13. Fałszowałem dokumenty...

 

PRZYKAZANIA KOŚCIELNE

 

I Przykazanie:W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się
od prac niekoniecznych?

 

1. Czy w każdą niedzielę chodzę na Mszę świętą?

2. Czy uczestniczę aktywnie we Mszy świętej? 

3. Czy powstrzymuje się w Dzień Pański od prac
    niekoniecznych?

 

II przykazanie:Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty

 

1. Czy przygotowuję się do sakramentu pokuty
    z miłości do Boga i Kościoła?

2. Czy Korzystam chociaż raz w roku z sakramentu pokuty?

 

III przykazanie:Przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym przyjąć komunię świętą.

 

1. Czy przystąpiłem w okresie wielkanocnym do Komunii świętej?

2. Czy nie lekceważę Pana Jezusa zbyt rzadko
    przyjmując Go w Komunii Św.? 

 

IV przykazanie:Zachować nakazane posty
i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych,
a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach

 

1. Czy powstrzymuje się od pokarmów mięsnych
    w każdy piątek? (obowiązuje od 14 roku do końca życia)

2. Czy zachowywałem post ścisły w Środę
    Popielcową i Wielki Piątek? (czyli tylko jeden
    posiłek do sytości; obowiązuje od 18 do 60 roku życia)

3. Czy w każdy piątek w ciągu roku oraz w całym
    okresie Wielkiego Postu powstrzymywałem się
   od udziału w zabawach z tańcami i głośną muzyką?

 

V przykazanie:Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła

 

1. Czy troszczę się o braci i siostry w wierze,
    szczególnie tych potrzebujących pomocy?
 

2. Czy troszczę się o potrzeby wspólnoty Kościoła
    parafialnego i diecezjalnego? (potrzeby utrzymania
    materialnego parafii: budowy, remontów i
    utrzymania budynków kościelnych i utrzymania
    kapłanów; rozwój działalności misyjnej)

 

Wzbudź sobie teraz szczery żal za popełnione grzechy i autentyczną chęć poprawy na przyszłość!

 

Opracowano w w "Szkole dla Spowiedników"

 

REKOLEKCJE ADWENTOWE

13 – 16 GRUDNIA 2015 R.

 

NIEDZIELA (13grudnia)

   

  730 Msza św. dla wszystkich

  900 Msza św. dla wszystkich

1030 Msza św. dla wszystkich

12oo Msza św. dla dzieci

18oo Msza św. z udziałem młodzieży

 

PONIEDZIAŁEK – ŚRODA (14 – 16 grudnia)

  

  700 Msza św. z nauką ogólną

1000 Msza św. z nauką ogólną

1630 Rekolekcje dla dzieci

1800 Msza św. z nauką ogólną

1915 Msza św. z nauką dla młodzieży

 

 SPOWIEDZ ŚWIĘTA

W PONIEDZIAŁEK, WTOREK I ŚRODĘ 

PÓŁ GODZINY PRZED MSZĄ ŚWIĘTĄ.

Podkategorie