HISTORIA

HISTORIA PROBOSZCZOWIE PARAFII
Z KRONIK PARAFIALNYCH 1945-2004 Z KRONIK PARAFIALNYCH 2005-2013