Parafia Rzymsko-Katolicka 
pw. śś. Ap. Piotra i Pawła
Plac Kościelny 1
11-100 Lidzbark Warmiński

Nr konta bankowego
PL 07 1020 3570 0000 2802 0031 7883
SWIFT Banku B PKO PLPW

Parafia:tel. 89 767 23 15
Siostry Pallontynki: tel. 89 767 24 47 
Siostry Katarzynki: tel. 89 767 26 85

 

Kancelaria: 
od poniedziałku do piątku 10:00 - 12:00 oraz 15:30 - 17:30
tel. 89 767 23 15

 

S A K R A M E N T Y     W     P A R A F I I :
CHRZEST ŚWIĘTY.
• Wymagane dokumenty:
- odpis aktu urodzenia dziecka
- świadectwo ślubu kościelnego rodziców
- zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych stwierdzające, że mogą pełnić tę rolę
• Kto może pełnić rolę rodziców chrzestnych?- osoba po sakramencie bierzmowania
- powyżej 16 roku życia
- która jest osoba wierzącą i praktykującą
- nie żyje w związku niesakramentalnym. Rolą tej osoby jest bowiem troska o wychowanie dziecka w wierze i dawanie mu o niej świadectwa.

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA.
• Wymagane dokumenty:
- odpis aktu chrztu
- deklaracja rodzica lub opiekuna prawnego dziecka
• Kto może przystąpić do sakramentu?
- dziecko (od II klasy szkoły podstawowej) i dorośli (po wcześniejszym przygotowaniu) 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA.
• Wymagane dokumenty:
- odpis aktu chrztu
- deklaracja kandydata
• Kto może przystąpić do skramentu?
- młodzież (w VIII klasie szkoły podstawowej) i dorośli (po wcześniejszym przygotowaniu)

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA.
Wszelkie formalności związane z sakramentem małżeństwa należy dokonywać
w Kancelarii Parafialnej najpóźniej 3 miesiące przed ślubem.
• Potrzebne dokumenty:
- aktualne świadectwo chrztu (ważne jest tylko 0,5 roku)
- świadectwo bierzmowania
- dowód osobisty
- zaświadczenie z kursu przedmałżeńskiego
- zaświadczenie z USC (w 3 egzemplarzach)

SAKRAMENT CHORYCH.
Należy wezwać kapłana już w pierwszym etapie choroby,
a nie jej końca (często w chwili śmierci).
Oleje święte mają chorego umocnić w chorobie,
pomóc w wyzdrowieniu i, jeżeli taka będzie wola Pana przygotować na spotkanie z Nim.

POGRZEB KATOLICKI.
• Potrzebne dokumenty do pochówku (dla firmy pogrzebowej:
- akt zgonu
- zaświadczenie o przyjęciu sakramentu chorych przez  zmarłego przed śmiercią
- podanie przyczyny zgonu (dokument wystawiony przez lekarza)