"Miłość Chrystusa przynagla nas” (2 Kor 5,14) – Z tą świadomością idziemy do ubogich tego świata. Naśladując Jezusa Chrystusa, niesiemy im miłość i pokój, Dobrą Nowinę i dar Bożego miłosierdzia.

 „Na nieskończoną chwałę Bożą” – Naszym celem jest ożywianie w sercach ludzi wiary i miłości oraz budzenie w chrześcijanach odpowiedzialności za zbawienie drugiego człowieka. Jako międzynarodowa Wspólnota Sióstr Pallotynek posługujemy w Europie, obu Amerykach, Afryce i Azji. Razem z Księżmi i Braćmi Pallotynami oraz osobami świeckimi tworzymy Rodzinę Pallotyńską – Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego. Pragniemy, aby Bóg był miłowany i uwielbiany w sercu każdego człowieka. Maryja, Królowa Apostołów jest dla nas wzorem modlitwy i troski o zbawienie każdego człowieka. 

Prowadzimy dom dziecka, przedszkola, domy dla dzieci specjalnej troski; opiekujemy się samotnymi i chorymi, katechizujemy, zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do wspólnot apostolskich; podejmujemy prace służebne w naszych domach zakonnych i kościołach oraz administracyjne w kancelariach parafialnych i kuriach. Pragniemy odpowiadać na aktualne potrzeby Kościoła i świata. Oprócz katechizacji, prowadzimy: ośrodki zdrowia i dożywiania, szkolenia świadomego rodzicielstwa dla małżeństw oraz prawidłowego żywienia, dla matek, szkoły szycia dla dziewcząt, troszczymy się o uchodźców i przetrzymywanych w więzieniach. Posługujemy także na Wschodzie: na Ukrainie, Białorusi i Syberii. Jakże wielu jest jeszcze ubogich, których ogarniamy tylko naszą modlitwą. Zaufaj Chrystusowi. 

„Szukaj Boga, a znajdziesz Go. Szukaj go we wszystkim, a znajdziesz Go wszędzie. Szukaj Go zawsze, a zawsze Go znajdziesz”. (św. Wincenty Pallotti)