Bractwo Miłosierdzia Bożego

Patron – Święta Siostra Faustyna Kowalska

Jest to duchowa wspólnota apostolska i modlitewna. Istnieje od 7 kwietnia 1997 r. Modlimy się o Miłosierdzie Boże dla nas i całego świata. Korzystając z dzienniczka św. Faustyny, w którym zapisywała słowa Pana Jezusa – głosimy światu orędzie Miłosierdzia przez: czyn, słowo i modlitwę. 

Pan Jezus objawiając się św. Faustynie prosił:

„Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały”. (Dz.47,48)

„Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto”. (Dz.49)

Zgodnie z życzeniem Pana Jezusa, święto Miłosierdzia Bożego jest obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Liturgia tego dnia najpełniej wychwala Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia. Święto Miłosierdzia jest również dniem łaski dla wszystkich ludzi, a szczególnie dla grzeszników.

Opiekun Wspólnoty – Ks. Piotr Nowak