Rycerze Jana Pawła II

Zakon Rycerzy Jana Pawła 2 to katolicka, polska organizacja świecka o charakterze charytatywnym. Organizacja powstała jako żywe wotum dziękczynne za dar pontyfikatu i beatyfikacji Papieża Jana Pawła II. Zakon skupia katolickich mężczyzn, którzy w odpowiedzi na nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła 2, pragną służyć Kościołowi Katolickiemu i Ojczyźnie. Podstawowym celem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jest formacja katolickich mężczyzn świeckich na wzór Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który niejednokrotnie swoim życiem dawał świadectwo męskości i świętości, pokazując, że te dwie wartości można połączyć na większą chwałę Bożą! Ten zasadniczy cel Rycerze Jana Pawła II chcą realizować poprzez zaangażowanie w takie rodzaje aktywności jak:
1) dążenie do świętości swoich członków,
2) obrona wartości chrześcijańskich, w tym rodziny, życia (od poczęcia do naturalnej śmierci),

3) dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny,
4) promocja nauczania Jana Pawła II, 
5) promowanie katolickiej duchowości świeckich,
6) wzajemna pomoc bratnia, 
7) wspieranie duchowieństwa (w każdej dziedzinie życia), 
8) promocja duchowości mężczyzny,
9) wspieranie chrześcijan.

Spotykamy się w pierwszy poniedziałek miesiąca w Domu Pielgrzyma po Mszy Świętej wieczornej.
W celu uzyskania więcej  informacji zapraszamy na strony